VCA School ondersteunt bij het opzetten, implementeren én onderhouden van een praktisch VCU veiligheidsmanagementsysteem dat geschikt is voor VCU certificering.  Uitzend- en detacheringsbureaus met een VCU certificaat kunnen personeel uitzenden naar opdrachtgevers die VCA opleggen en/ of bedrijven met een VCA certificaat. Laat VCA School uw organisatie begeleiden naar het VCU certificaat en behaal daarmee een voorsprong bij het verwerven van opdrachten!

Voordelen VCU certificaat

Uitzend- en detacheringsbureaus met een VCU certificaat voldoen in de praktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgeving, worden periodiek onafhankelijk getoetst en dragen gestructureerd zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu volgens de VCU checklist. VCU certificering verhoogt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen.

VCU certificering voor wie?

VCU certificering is bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico (werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen). Dit zijn dezelfde activiteiten als bedoeld voor bedrijven met een VCA certificaat.

 

Interesse in een VCU certificaat?

Vraag nu meer informatie aan of laat VCA School contact met u opnemen!

VCU certificering en VCA School

VCA School ondersteunt bij het opzetten, implementeren én onderhouden van een praktisch VCU managementsysteem dat geschikt is voor VCU certificering. Onze betrokken medewerkers bekijken graag samen met u welke stappen voor uw organisatie van belang zijn om te komen tot een VCU certificaat. VCA School biedt de volgende diensten:

 • uitvoeren van een nulmeting;
 • opstellen plan van aanpak;
 • uitvoeren van een verplichte risico inventarisatie en evaluatie (RIE);
 • het verzorgen van een VCU Handboek en registratieformulieren;
 • mondelinge en schriftelijke instructie medewerkers mbt praktische veranderingen;
 • het verzorgen van de vereiste opleiding VCU Veiligheid Intercedenten en Leidinggevenden (VIL VCU);
 • het verzorgen van het bedrijfsreglement;
 • implementatie VCU veiligheidsmanagementsysteem;
 • het toetsen van het systeem / uitvoeren van interne audits;
 • onderhouden van contacten met de certificerende instantie;
 • begeleiding VCU certificering;
 • het integreren van VCU in bestaande kwaliteitszorgsystemen en arbozorgsysteem;
 • onderhoud van het veiligheidsmanagementsysteem;
 • het bieden van deskundige ondersteuning door onze veiligheidskundigen (MVK en HVK).