Werken met een Hoogwerker;

De opleiding werken met een hoogwerker is verplicht voor eenieder die werkt met een hoogwerker. Het doel van deze opleiding is de medewerker te leren om op een verantwoorde en veilige manier conform de voorschriften met een hoogwerker te werken.

Ook hier zijn in principe twee mogelijkheden tot het opleiden van de medewerkers; conform de eisen van de Arbowet of conform de SSVV Opleidingengids (SOG). In het eerste geval wordt een eigen certificaat uitgereikt, in het laatste geval wordt een landelijk erkend certificaat uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

De opleiding conform de SOG bestaat uit 3 varianten praktijk examen:

 •             – categorie 1B:            werken met een statische boom hoogwerker,
 •             – categorie 3A:            werken met een mobiele verticale hoogwerker,
 •             – categorie 3B:            werken met een mobiele boom hoogwerker.

In het geval een medewerker alle typen moet kunnen bedienen dient de medewerker voor alle drie de typen een apart examen af te leggen.

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding dient de medewerker in het bezit te zijn van een geldig

B-VCA of VOL-VCA certificaat.

De opleiding duurt 1 dag en wordt in principe in …………. gegeven. Het ideale aantal deelnemers is 6 – 8 personen maar het is eventueel ook mogelijk 1 of meerdere deelnemers in te schrijven bij reeds geplande opleidingen.

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Theoriegedeelte:

 •             – veiligheid,
 •             – algemeen advies,
 •             – normen en richtlijnen,
 •             – uitvoeringen en typen,
 •             – werking diverse hoogwerkers,
 •             – controle vóór gebruik,
 •             – handelingen,
 •             – storingen,
 •             – hulpacties.


Praktijkgedeelte:

 •             – praktische oefeningen diverse onderdelen,
 •             – examenopdracht.


Opleidingsprijs:

 •             – conform Arbowet:                € 220,00 per deelnemer (categorie 1B, 3A en 3B),
 •             – conform SOG:                         € 260,00 per deelnemer (bij 1 praktijkvariant),
 •             – per extra praktijkvariant:  € 45,00 per deelnemer,

De hierboven vermelde prijzen zijn exclusief btw maar inclusief lesmateriaal en lunch.