Examenreglementen COVID-19

tijdens examens

 Houd afstand / keep your distance vloersticker vierkant - Lighting Solutions    Corona stickers: Mondkapje verplicht sticker

Neem een mondkapje mee / maskenizi yanınızda getirin lütfen

 

Nederlands:

Wij ontvingen van VCA Infra het bericht dat het dragen van een mondneusmasker verplicht is gesteld voor iedere kandidaat/bezoeker van examencentra en/of examenlocaties ten behoeve van VCA examinering. 

Onderstaand vindt u de volledige berichtgeving van VCA Infra:

In navolging van de landelijke regelgeving komen we met een breed gedragen invoering van de mondkapjesplicht.
VCA Infra, Gebruikersgroep VCA en de stichting Examenkamer komen gezamenlijk tot de volgende formulering voor deze mondkapjesplicht. SSVV steunt deze door de partners gezamenlijk voorgestelde koers. Het volgende zal worden opgenomen als aanvulling in de actuele versie van het ‘’Handboek examinering’’:

  1. Iedere examenkandidaat is verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst van de examenlocatie (in welke definitie dan ook denkbaar). Het mondkapje wordt gedragen totdat een kandidaat op zijn examenplaats zit.
  2. Het mondkapje dient kort afgezet te worden om een correcte identiteitscontrole uit te voeren. Ook bij het kort afzetten dienen de juiste hygiënische maatregelen in acht genomen te worden.
  3. De verantwoordelijkheid voor het dragen van een mondkapje ligt bij het examencentrum. Het is toegestaan dat zowel het examencentrum, opleider, of welke partij dan ook het mondkapje verstrekt. Kandidaten mogen hun eigen mondkapje ook gebruiken;
  4. Het dragen van het mondkapje is verplicht wanneer er vrijelijk door de examenlocatie bewogen wordt. Wanneer kandidaten een zittende, statische positie hebben (aan hun (CBT-)examen bezig zijn), mag het mondkapje afgezet worden. Wanneer het examen afgelopen is, dient het mondkapje weer opgezet te worden. Bij het op- en afzetten van het mondkapje dienen de juiste hygiënemaatregelen in acht genomen te worden. Uiteraard is het toegestaan om ook tijdens het examen het mondkapje te dragen;
  5. Deze regel geldt ook voor de examenfunctionaris van het examen en de eventueel aanwezige toezichthouder.
  6. Deze mondkapjesplicht treedt per direct en voor onbepaalde tijd in werking.
  7. Vanuit SSVV is de examenkamer gevraagd hier middels het regulier toezicht aandacht aan te besteden.

 

Türkçe:

VCA Infra’dan gelen habere göre sınav esnasında sınav yerinde (sınıfta ve koridorlarda) maske takılması zorunludur. Lütfen maskenizi yanınızda getirin ve belirtilen yerlerde sınav saatinde kullanmaya özen gösterin.

VCA School