Bu sınavlar deneme sınavlarıdır. Bu sınavlar öğrenme amaçlı olup gerçek sınavda birebir çıkması beklenemez.