Въпросите в тези изпитни тестове не са истинските въпроси за изпита. От въпросите, използвани при тези изпити, не могат да се извлекат никакви права.

 

Voorbeeldexamen

Gebruikersnaam: proef_bulgaars

Wachtwoord: proef_bulgaars