ASBEST VERWIJDEREN

Volgens de Gezondheidsraad is asbest nog gevaarlijker dan men tot nu toe dacht. Daarom is het de bedoeling dat de aanwezige asbest zo veilig mogelijk uit de leefomgeving wordt verwijderd. Het gebruik van asbest is in Nederland sinds 1994 verboden. Toch komt er nog asbest voor in de leefomgeving, bijvoorbeeld in wegen en daken. De overheid wil dat bedrijven bij het verwijderen van deze asbest de bestaande regels beter naleven.

asbest2

Asbestmaatregelen worden ingesteld om te voorkomen dat mensen asbestdeeltjes inademen. De asbestdeeltjes in de lucht komen voornamelijk van wegen en daken. Deze zijn (vaak ruim) voor 1994 gebouwd en veroorzaken nu problemen.

Het is de bedoeling dat alle asbestwegen in Nederland in 2012 zijn gesaneerd. Om ervoor te zorgen dat meer asbestdaken veilig gesaneerd worden, gelden de Milieu Investeringsaftrek en Vrije Afschrijving sinds maart 2010. Omdat asbestdaken een technische levensduur hebben van ongeveer 30 jaar, overweegt de overheid een verbod op asbestdaken en asbestgolfplaten vanaf 2024. De overheid wil nog in 2011 een Landelijk Asbestvolgsysteem ontwikkelen. In dit systeem kunnen alle handelingen met asbest worden bijgehouden.

asbest

Veilig werken is niet alleen wettelijk verplicht door de Arbo-wet, het is ook een kwestie van gezond verstand. Met een VCA certificaat staan werknemers veilig en zelfverzekerd op de werkvloer. In de cursussen Basisveiligheid VCA en VOL VCA is veel aandacht voor het voorkomen van letsel, inclusief het werken met asbest.

Kosten Asbest Verwijderen
Een dag cursus € 99,– per persoon. klik hier voor aanmelden.